Giới thiệu

Hiện nay cơ sở chúng tôi có 30.000 (3 vạn) cây Trà (Chè) Hoa Vàng loại lớn đang cho thu hoa, 25.000 cây giống nhỏ 2-3 năm tuổi cây được trồng trên diện tích 6 ha, do kinh tế, kỹ thuật và cơ sở vật chất còn hạn hẹp chúng tôi đang mong muốn hợp tác với các cá nhân, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước để sản xuất đưa sản phẩm của cây trà ra thị trường

CÂY TRỒNG MỚI
-20%
Giá mới: 4,000,000 đ
Giá cũ: 5,000,000 đ
-20%
Giá mới: 4,000,000 đ
Giá cũ: 5,000,000 đ
-33%
Giá mới: 4,000,000 đ
Giá cũ: 6,000,000 đ
-14%
Giá mới: 1,200,000 đ
Giá cũ: 1,400,000 đ
-14%
Giá mới: 3,000,000 đ
Giá cũ: 3,500,000 đ
-17%
Giá mới: 100,000 đ
Giá cũ: 120,000 đ
-17%
Giá mới: 1,000,000 đ
Giá cũ: 1,200,000 đ
-11%
Giá mới: 25,000 đ
Giá cũ: 28,000 đ
-11%
Giá mới: 25,000 đ
Giá cũ: 28,000 đ
-17%
Giá mới: 100,000 đ
Giá cũ: 120,000 đ
-25%
Giá mới: 1,200,000 đ
Giá cũ: 1,600,000 đ
Giá mới: 1,000,000 đ
-27%
Giá mới: 11,000 đ
Giá cũ: 15,000 đ
-25%
Giá mới: 9,000 đ
Giá cũ: 12,000 đ
-63%
Giá mới: 1,500 đ
Giá cũ: 4,000 đ
-20%
Giá mới: 4,000,000 đ
Giá cũ: 5,000,000 đ